Sale!

कहाणी कवितेची

200.00 190.00

सौंदर्याच्या पोटी जन्माला आलेली दाहकता म्हणजे सुर्व्यांची एक एक कविता. आशा कित्येक आशयसंपन्न असली कवितांचे जन्मसोहळे आणि मराठी सारस्वताने त्या कवितांचा केलेला अपूर्व गौरव आशा इत्थंभूत कहाण्या सांगणारं अनोखे पुस्तक. भावगर्भ आशा ललितलेखनाचा नजराणा……..
‘ कहाणी कवितेची ‘

लेखक : नारायण सुर्वे | Narayan Surve
प्रकाशक : डिंपल पब्लिकेशन | Dimple Publication

पाने : १९२
किंमत : रु. २००/-
सवलत किंमत : रु. १९० /- (घरपोच)

Description

सौंदर्याच्या पोटी जन्माला आलेली दाहकता म्हणजे सुर्व्यांची एक एक कविता. आशा कित्येक आशयसंपन्न असली कवितांचे जन्मसोहळे आणि मराठी सारस्वताने त्या कवितांचा केलेला अपूर्व गौरव आशा इत्थंभूत कहाण्या सांगणारं अनोखे पुस्तक. भावगर्भ आशा ललितलेखनाचा नजराणा……..


लेखक : नारायण सुर्वे | Narayan Surve
प्रकाशक : डिंपल पब्लिकेशन | Dimple Publication

पाने : १९२
किंमत : रु. २००/-
सवलत किंमत : रु. १९० /- (घरपोच)

Kahani Kavitechi | Narayan Surve | Dimple Publications

लेखक संपर्क

लेखक : नारायण सुर्वे | Narayan Surve

प्रकाशक संपर्क

डिंपल पब्लिकेशन
४-१, कल्याण बिल्डिंग, चिकित्सक हायस्कूलसमोर, खाडिलकर मार्ग, गिरगाव, मुंबई ४००००४
दूरध्वनी : (०२२) २३८०३०१२, ९८६९७ ००४७०, ९२२६९ ३७९२४, ९८२०७ ४८०८१

इमेल : dimplepublication@rediffmail.com

वेबसाईट : www.dimplepublication.com

Videos

Videos about the Book

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “कहाणी कवितेची”

Your email address will not be published. Required fields are marked *