मराठीसृष्टी डॉट कॉम 

चाणक्य, २ रा मजला, गोखले रोड, नौपाडा, ठाणे ४००६०२ महाराष्ट्र

फोन : ९८२०३१०८०३
इ-मेल : support@marathisrushti.com

स्मार्ट ग्लोबल मराठी साहित्यिक